YHDESSÄ MENNÄÄN JA PORUKALLA TEHDÄÄN.

SE ERILAINEN VAIHTOEHTO TAVALLISELLE PÄIVÄKOTIARJELLE. YHDESSÄ KOKEMUKSIA JAKAMALLA LUODAAN ASIOILLE SYVEMPI MERKITYS.


Karhuryhmän päiväkoti on Joonas Rinta-Harrin ja Atte Tarrin vuonna 2018 perustama retki- ja luontopainotteinen päiväkoti, jonka tavoitteena on olla eturintamassa toteuttamassa ja kehittämässä lapsilähtöistä ja kestävän kehityksen mukaista laadukasta varhaiskasvatusta.

Karhumäen päiväkoti liittyi osaksi toimintaamme 1.10.2019, kun entinen Aallokkomeren päiväkoti siirtyi Karhunkyyti Oy:n omistukseen. Karhumäen päiväkodissa alkaa syksyllä 2020 uusi matalan kynnyksen ulko- ja retkipainotteinen metsäeskari.

YLEISESTI TOIMINNASTA

Luonto- ja retkiryhmät tarjoavat tavallisen päiväkotiarjen rinnalle erilaisen vaihtoehdon. Arjen toiminta ja leikkiminen tapahtuvat lähtökohtaisesti aina ulkona, jossa oppiminen muuttuu monin tavoin kokonaisvaltaisemmaksi. Monimuotoinen ja kokonaisvaltainen oppiminen tukee lapsen kehitystä ja luo vakaan pohjan koulutielle siirtymiseen. 

Ryhmien toiminnassa korostuvat ulkoilu- ja retkeily, sekä monipuolinen liikkuminen erilaisissa maastoissa ja ympäristöissä. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen mukainen toiminta antaa meille vakaan perustan, jolle voimme rakentaa toimintaamme. Vanhusten kanssa toteutettava yhteistyö kuuluu olennaisena osana meidän arkeen. Yhteisten tuokioiden suunnittelu, sekä päivittäiset ruokailutilanteet antavat meille useita mahdollisuuksia lasten, aikuisten ja vanhusten välisille kohtaamisille. 

Isoina arjen teemoina meillä ovat lasten monipuolinen ja laaja-alainen oppiminen, yhdessä tekeminen, sosiaalisten taitojen harjoitteleminen,  sekä terveen itsetunnon luominen, jotka antavat kasvualustan lapsen kokonaisvaltaiselle oppimiselle.

Karhuryhmän päiväkoti palkittiin ympäristötyöstään Vihreällä lipulla!

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on 12.12.2019 myöntänyt Karhuryhmän päiväkodille Vihreän lipun osoitukseksi suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.