YHDESSÄ MENNÄÄN JA PORUKALLA TEHDÄÄN 

SE ERILAINEN VAIHTOEHTO TAVALLISELLE PÄIVÄKOTIARJELLE. YHDESSÄ KOKEMUKSIA JAKAMALLA LUODAAN ASIOILLE SYVEMPI MERKITYS.


Karhuryhmän päiväkoti on Joonas Rinta-Harrin ja Atte Tarrin vuonna 2018 perustama retki- ja luontopainotteinen päiväkoti, jonka tavoitteena on olla eturintamassa toteuttamassa ja kehittämässä lapsilähtöistä ja kestävän elämäntavan mukaista laadukasta varhaiskasvatusta. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on 12.12.2019 myöntänyt Karhuryhmän päiväkodille Vihreän lipun osoitukseksi suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.

Karhumäen päiväkoti perustettiin 1.10.2019 entisen Aallokkomeren. päiväkodin tilalle. Karhumäen päiväkoti aloitti ulkoilu- ja retkeilypainotteisen arjen elokuussa 2020. Karhumäen uusi päiväkotirakennus valmistui elokuussa 2020.