YHDESSÄ MENNÄÄN JA PORUKALLA TEHDÄÄN.

SE ERILAINEN VAIHTOEHTO TAVALLISELLE PÄIVÄKOTIARJELLE. YHDESSÄ KOKEMUKSIA JAKAMALLA LUODAAN ASIOILLE SYVEMPI MERKITYS.


 K A R H U R Y H M Ä N

 P Ä I V Ä K O T I

  Muutama sananen toiminnastamme.

Karhuryhmä on 3 aikuisen ja 21 lapsen ulko- ja retkiryhmä. Lapset ovat iältään 4-6 vuotta. Ryhmän toimintaan on integroitu myös esiopetus.


Ilvesryhmä on kahden aikuisen ja 14 lapsen ulko- ja retkiryhmä. Lasten ikäjäkauma on 3-4 vuotta.


Ryhmien toiminnassa korostuvat ulkoilu ja monipuolinen liikkuminen, ympäristökasvatus ja kestävä kehitys, vanhusten kanssa tehtävä yhteistyö, lasten kokonaisvaltainen oppiminen, ryhmätoiminta, sosiaalisten taitojen kehitys sekä terveen itsetunnon luominen, jotka antavat kasvualustan lapsen kokonaisvaltaiselle oppimiselle.

Luonto- ja retkiryhmät tarjoavat tavallisen päiväkotiarjen rinnalle erilaisen vaihtoehdon. 

Arjen toiminta ja leikkiminen tapahtuvat lähtökohtaisesti aina ulkona, jossa oppiminen muuttuu monin tavoin kokonaisvaltaisemmaksi. 

Monimuotoinen ja kokonaisvaltainen oppiminen tukee lapsen kehitystä ja luo vakaan pohjan koulutielle siirtymiseen.


Ryhmien työntekijöinä toimivat:

Katariina Salo, Jenni Virtanen, Ella Tarri, 
Joonas Rinta-Harri & Atte Tarri


K A R H U M Ä E N   P Ä I V Ä K O T I

(entinen AallokkoMeri)

Lämmintä arkea kodinomaisessa ympäristössä.

Hirsimäenkatu 33, 13500 Hämeenlinna

karhumaki@karhuryhma.fi

puh. 041 318 7618

HALUATKO KUULLA LISÄÄ TOIMINNASTAMME?

Klikkaa alta ja lähetä meille viestiä.