TIETOA TOIMINNASTAMME

Luonto- ja retkiryhmät tarjoavat tavallisen päiväkotiarjen rinnalle erilaisen vaihtoehdon. Arjen toiminta ja leikkiminen tapahtuvat lähtökohtaisesti aina ulkona, jossa oppiminen muuttuu monin tavoin kokonaisvaltaisemmaksi. Monimuotoinen ja kokonaisvaltainen oppiminen tukee lapsen kehitystä ja luo vakaan pohjan koulutielle siirtymiseen.

Ryhmien toiminnassa korostuvat ulkoilu- ja retkeily, sekä monipuolinen liikkuminen erilaisissa maastoissa ja ympäristöissä. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen mukainen toiminta antaa meille vakaan perustan, jolle voimme rakentaa toimintaamme. Vanhusten kanssa toteutettava yhteistyö kuuluu olennaisena osana meidän arkeen. Yhteisten tuokioiden suunnittelu, sekä päivittäiset ruokailutilanteet antavat meille useita mahdollisuuksia lasten, aikuisten ja vanhusten välisille kohtaamisille.

Isoina arjen teemoina meillä ovat lasten monipuolinen ja laaja-alainen oppiminen, yhdessä tekeminen, sosiaalisten taitojen harjoitteleminen, sekä terveen itsetunnon luominen, jotka antavat kasvualustan lapsen kokonaisvaltaiselle oppimiselle.