KARHUMÄEN PÄIVÄKOTI

Lämmintä arkea kodinomaisessa ympäristössä.

Merikarhut on kolmen aikuisen 21 paikkainen ryhmä, jossa lasten ikäjakauma on 3-6 -vuotta. Ryhmässä toimii myös oma eskari.

Arjessa toimitaan kolmessa pienryhmässä, jotka ovat eskarit, viskarit ja 3-4 -vuotiaat. Pienryhmätoiminta mahdollistaa arjen monipuolisen ja sujuvan toteuttamisen. Pienet ryhmät takaavat myös lasten yksilöllisen kohtaamisen, lasten omien toiveiden ja ajatusten esille noudemisen, sekä mahdollisuuden huomioida paremmin jokaisen yksilölliset tarpeen.

Lapsilla on oikeasti mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa siihen, mitä asioita päiväkodilla tehdään.

Merikarhujen arki pitää sisällään eri oppimisen alueiden mukaista pedagogista toimintaa, jossa yhdeksi vahvaksi suunnaksi on tulossa lasten kanssa toteutettava luonto- ja ympäristökasvatus. Liikkuminen erilaisissa ympäristöissä on olennainen osa Merikarhujen toimintaa. Retkiä päiväkodin lähiympäristöön, puistoihin ja metsiin tehdään useita kertoja viikossa.Nallekarhut