KARHUMÄEN PÄIVÄKOTI

Lämmintä arkea kodinomaisessa ympäristössä.

Merikarhut on kolmen aikuisen 21 paikkainen ryhmä, jossa lasten ikäjakauma on 3-6 -vuotta. Ryhmässä toimii myös oma eskari.

Merikarhuilla  toimitaan kolmessa pienryhmässä, jotka ovat eskarit, viskarit ja 3–4-vuotiaat. Pienryhmätoiminta mahdollistaa arjen monipuolisen ja sujuvan toteuttamisen. Pienet ryhmät takaavat lasten yksilöllisen kohtaamisen, jossa lapsi voi aidosti tuntea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Lapset pääsevät viikoittain ideoimaan oman arjen toimintaa.

Merikarhujen arki pitää sisällään eri oppimisen alueiden mukaista pedagogista toimintaa, jossa yhdeksi vahvaksi suunnaksi on tulossa lasten kanssa toteutettava luonto- ja ympäristökasvatus. Liikkuminen erilaisissa ympäristöissä on olennainen osa Merikarhujen toimintaa. Retkiä päiväkodin lähiympäristöön, puistoihin ja metsiin tehdään useita kertoja viikossa.Nallekarhut