PÄIVÄKOTIRYHMÄT

Karhuryhmän päiväkoti (Turuntie 13) 

Karhuryhmä on kolmen aikuisen ja 21 lapsen ulko- ja retkiryhmä. Lapset ovat iältään 4–6-vuotta. Ryhmä liikkuu aktiivisesti ympäri vuoden. Ryhmän toimintaan on integroitu esiopetus.

Ilvesryhmä on kahden aikuisen ja 14 lapsen ulko- ja retkiryhmä. Lasten ikäjakauma on 3-4 vuotta. Ryhmässä toteutetaan ikätason mukaista retki- ja ympäristökasvatusta.

Karhumäen päiväkoti (Hirsimäenkatu 33 )

Merikarhut on kolmen aikuisen 21 paikkainen ryhmä, jossa lasten ikäjakauma on 3-6 -vuotta. Ryhmässä toimii myös oma eskari.  

Nallekarhujen puolella toimii kaksi ryhmää: 3-vuotiaiden pienryhmä, sekä kolmen aikuisen 12 paikkainen ryhmä alle 3-vuotiaille lapsille.

Lyhyesti toiminnasta

Merikarhuilla toimitaan kolmessa pienryhmässä, jotka ovat eskarit, viskarit ja 3-4-vuotiaat. Pienryhmätoiminta mahdollistaa arjen monipuolisen ja sujuvan toteuttamisen. Pienet ryhmät takaavat myös lasten yksilöllisen kohtaamisen ja lapsi voi aidosti tuntea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Retkiä päiväkodin lähiympäristöön, puistoihin ja metsiin tehdään useita kertoja viikossa. Yhdeksi vahvaksi suunnaksi on otettu lasten kanssa toteutettava luonto- ja ympäristökasvatus. Liikkuminen erilaisissa ympäristöissä on olennainen osa Merikarhujen toimintaa. Retkiä päiväkodin lähiympäristöön, puistoihin ja metsiin lähes päivittäin.

Nallekarhuilla lasten päivissä painottuu lämmin ja kodinomainen arki, jossa aikuinen on aina läsnä. Opetellaan uusia asioita ja erilaisia arjen taitoja aina leikkimisestä, pukeutumisesta ja ruokailutilanteista lähtien. Retket ja ulkoilu kuuluvat vahvana osana ryhmän toimintaan. Yhdessä leikkien, retkeillen, syöden, touhuten ja hassutellen luodaan lapsille turvallinen ja viihtyisä ympäristö, jossa jokainen lapsi voi tuntea olevansa osa ryhmää ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.