Ryhmät|KARHUMÄKI

NALLEKARHUT (alle 3v)

Lähiympäristöön ja metsiin tutustutaan pienin askelin. Päiväkodin pihassa oleva kota mahdollistaa matalan kynnyksen retkeilyn harjoittelun jopa omassa pihassa. Painotetaan kodinomaiseen ja rauhalliseen arkeen, mikä takaa pienille lapsille turvallisen arjen. >>> (päivitys tulossa)

MERIKARHUT ( 3-4v)

Ryhmässä toteutetaan monipuolista arkea, jossa ulkoilu ja retkeily ovat suuressa roolissa. Osallistetaan lapsia oman arjen suunnitteluun. Lapset pääsevät tekemään  ja  Ryhmän toiminta painottuu pienryhmäpedagogiikkaan. >>> (päivitys tulossa)

METSÄKARHUT, esiopetus (5-6v) 

Tukikohtana toimii Karhumäen päiväkodin pihassa oleva kota sekä lähialueen metsäalueet ja puistot. Ulkoryhmä tarjoaa tavallisen päiväkotiarjen rinnalle erilaisen vaihtoehdon. Oppiminen ja leikit tapahtuvat lähtökohtaisesti ulkona. Monimuotoinen ja kokonaisvaltainen oppiminen tukee lapsen kehitystä ja luo vakaan pohjan koulutielle siirtymiseen. >>> (päivitys tulossa)

Ryhmät|KARHURYHMÄ

ILVESRYHMÄ (3-4v)

Ryhmässä toteutetaan ikätason mukaista retki- ja ympäristökasvatusta. >>> (päivitys tulossa)

KARHURYHMÄ, esiopetus (5-6v)

Karhuryhmä on ulko- ja retkiryhmä. Ryhmä liikkuu aktiivisesti Toimintaan on integroitu esiopetus. >>> (päivitys tulossa)