PÄIVÄKOTIRYHMÄT

Karhuryhmän päiväkoti (Turuntie 13) "Kämppi"

Karhuryhmä on kolmen aikuisen ja 21 lapsen ulko- ja retkiryhmä. Lapset ovat iältään 4–6-vuotta. Ryhmä liikkuu aktiivisesti ympäri vuoden. Ryhmän toimintaan on integroitu esiopetus.

Ilvesryhmä on kahden aikuisen ja 14 lapsen ulko- ja retkiryhmä. Lasten ikäjakauma on 2-4 vuotta. Ryhmässä toteutetaan ikätason mukaista retki- ja ympäristökasvatusta.

Karhumäen päiväkoti (Hirsimäenkatu 33) 

Karhumäki on luonto- ja retkipainotteinen päiväkoti jossa kaikki lapset retkeilevät ja ulkoilevat paljon päivittäin.

Metsäkarhut on ulko- ja retkiryhmä. Ryhmä on perustettu elokuusa 2020 osaksi Karhumäen päiväkotia. Ryhmän toimintaan on integroitu myös esiopetus. Arjen toiminnassa korostuvat ulkoilu, liikkuminen, kestävä kehitys, lasten kokonaisvaltainen oppiminen, ryhmätoiminta, sosiaalisten taitojen kehitys sekä terveen itsetunnon luominen. Toiminnan tukikohtana toimii Karhumäen päiväkodin pihassa oleva kota ja lähialueen metsäalueet sekä puistot. Ulkoryhmä tarjoaa tavallisen päiväkotiarjen rinnalle erilaisen vaihtoehdon. Oppiminen ja leikit tapahtuvat lähtökohtaisesti ulkona, jossa oppiminen muuttuu monella tapaa kokonaisvaltaisemmaksi. Monimuotoinen ja kokonaisvaltainen oppiminen tukee lapsen kehitystä ja luo vakaan pohjan koulutielle siirtymiseen.

Merikarhut on matalan kynnyksen ulko- ja retkiryhmä. Ryhmän toiminta painottuu pienryhmäpedagogiikkaan jonka keskiössä toteutuu ulkoilu, liikkuminen, kestävä kehitys, lapsen kokonaisvaltainen oppiminen, ryhmätoiminta, sosiaalisten taitojen kehitys sekä terveen itsetunnon luominen. Pienet ryhmät takaavat lapselle mahdollisuuden matalan kynnyksen retkeilyyn lähiympäristössä.

Nallekarhut on alle 3-vuotiaiden ryhmä jossa kodinomainen ja rauhallinen arki takaa pienelle ihmiselle turvallisen arjen. Lähiympäristöön ja metsään tutustutaan pienin askelin.