Karhumäen päiväkoti
Karhumäen päiväkoti

Ryhmät|KARHUMÄKI

NALLEKARHUT, alle 3-v

Nallekarhut: Pienimmille seikkailijoille turvallinen ja lämmin pesä

Nallekarhuissa pienimmät seikkailijamme, 1-3-vuotiaat lapset, ottavat ensiaskeleensa kohti ympäröivän maailman ihmeitä. Leikin ja elämysten kautta tutustutaan lähiluontoon ja uusiin asioihin. Päiväkodin pihassa oleva kota tarjoaa matalan kynnyksen luonto- ja retkeilykasvatukseen jo perheen pienimmille. Päiväkodin takametsä antaa tarjoaa luonnon ihmeitä ja oppia retkeilyn perusasioista aivan päiväkodin läheisyydessä.

Turvallinen ja lämmin arki on meille ensiarvoisen tärkeää. Pienille lapsille turvataan säännönmukainen ruokailu ja lepoajat, jotta he voivat kehittyä ja oppia parhaalla mahdollisella tavalla. Rakennetuissa arkirutiineissa lapset saavat tuntea olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi.

Ikä- ja taitotaso huomioiden

Nallekarhuissa lasten kanssa touhuillaan aina ikä- ja taitotaso huomioiden. Toimintamme on suunniteltu lapsilähtöisesti ja tukee lasten luonnollista uteliaisuutta ja oppimista. Hassuttelu ja hauska yhdessä oleminen ovat tärkeä osa arkeamme.

4:n kasvattajan ryhmä, kaksi pienryhmää

MERIKARHUT, 3–4-v

Merikarhut: Leikkiä, oppimista ja yhdessä tekemisen iloa

Merikarhuissa 3-4-vuotiaat lapset sukeltavat leikin ja oppimisen ihmeelliseen maailmaan. Toimintamme on suunniteltu lapsilähtöisesti tukemaan lasten luonnollista uteliaisuutta ja tiedonjanoa. Hirsimäen alue tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön monipuoliselle retkeily- ja ulkoilutoiminnalle. Lapset saavat leikkiä, liikkua ja oppia luonnon helmassa.

Yhdessä tekemisen ilo on meille tärkeää. Merikarhuissa lapset rakentavat vahvaa pohjaa monipuoliselle yhteistyölle ja oppivat työskentelemään yhdessä erilaisissa projekteissa ja tehtävissä. Kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä lapset kehittävät sosiaalisia taitojaan ja oppivat ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti.

Liikkuminen ja toiminta pienryhmissä mahdollistavat yksilöllisen oppimisen ja tuen. Lapset saavat kokea onnistumisen elämyksiä ja löytää itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Luontaisten herkkyyskausien huomioiminen auttaa lapsia oppimaan tehokkaasti ja löytämään oman polkunsa.

3:n kasvattajan ryhmä

METSÄKARHUT, 4–6-v, esiopetus

Metsäkarhut: Elämyksiä, oppimista ja seikkailuja

Metsäkarhuissa 4-6-vuotiaat lapset saavat kokea ainutlaatuisen ja täyteläisen arjen, joka pursuaa elämyksiä, oppimista ja seikkailuja. Toimintamme on suunniteltu lapsilähtöisesti tukemaan lasten luonnollista uteliaisuutta ja tiedonjanoa.

Retkeily ja liikkuminen ovat olennainen osa Metsäkarhujen arkea. Kevään tullen pyörät kaivetaan esiin ja suuntaamme tutustumaan laajempaan ympäristöön. Pyöräilytaitojen harjoittelun ohella lapset saavat kokea luonnon ihmeitä, oppia retkeilyn taitoja ja kehittää fyysistä kuntoaan.

Maastoruokailut tuovat arkeen ripauksen jännitystä ja elämyksellisyyttä. Lapset ovat mukana suunnittelemassa ja valmistamassa herkullista ruokaa nuotiolla tai trangialla. Yhdessä syöminen vahvistaa yhteishenkeä ja tarjoaa ainutlaatuisia makuelämyksiä.

Esiopetus on integroitu osaksi Metsäkarhujen arkea. Leikkimielisen ja elämyksellisen oppimisen kautta lapset valmistautuvat vankasti kouluun.

3:n kasvattajan ryhmä 

Karhuryhmän päiväkoti
Karhuryhmän päiväkoti

Ryhmät|KARHURYHMÄ

ILVESRYHMÄ, 2–4-v

Ulkoilua, retkeilyä ja yhdessä tekemistä oman ikä- ja taitotason mukaisesti urbaanin kaupunkiympäristön keskellä. 

Lapsen ihmeellisessä maailmassa

lvesryhmässä pienimmät seikkailijamme tutustuvat ympäröivään maailmaan leikin ja elämysten kautta. Toimintamme on suunniteltu lapsilähtöisesti, ja jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan. Päiväkotimme kodinomaisessa ympäristössä lapset voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi.

Yhdessä leikkien ja oppien

Yhdessä tehdään ja opitaan toinen toisiltamme – samalla kehittäen sosiaalisia taitojaan. Aikuisten ohjaamana lapset tutustuvat myös erilaisiin teemoihin ja oppivat uusia asioita luontaisen leikin muodossa.

Luonto kutsuu!

Monipuolinen retkeily ja liikkuminen ovat olennainen osa Ilvesryhmän toimintaa. Vietämme paljon aikaa ulkona leikkien ja tutkien luontoa. Teemme retkiä lähialueille, metsiinn ja puistoihin. Sääolosuhteista riippumatta ulkoilemme päivittäin.

Pyöräillen kohti uusia seikkailuja

Pyöräily on myös yksi Ilvesryhmän tärkeimmistä touhuista. Harjoittelemme pyöräilytaitoja ja nautimme vauhdista ja tuulen tuiverruksesta liikennepuiston turvallisessa ympäristössä.

Tervetuloa Ilvesryhmään!

Ilvesryhmässä lapsesi saa kokea onnellisen ja leikkisän lapsuuden, täynnä iloa, oppimista ja ystävyyttä.

3:n kasvattajan ryhmä

KARHURYHMÄ, 4–6-v

Ulkoilua, pyöräilyä, monipuolista liikkumista ja yhdessä olemista. Ryhmän toimintaan on integroitu myös esiopetus. 

Leikkiä, oppia ja seikkailla

Karhuryhmässä leikki ja yhdessä oppiminen kietoutuvat saumattomasti yhteen. Toimintamme on suunniteltu lapsilähtöisesti vahvistaen lasten luonnollista uteliaisuutta ja tiedonjanoa. Päiväkotimme kodinomaisessa ympäristössä lapset saavat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi.

Yhdessä kohti uusia haasteita

Yhteistyö ja toisten huomioon ottaminen ovat meille tärkeitä arvoja. Karhuryhmässä lapset oppivat toimimaan yhdessä erilaisissa projekteissa ja tehtävissä. He kehittävät sosiaalisia taitojaan ja oppivat ratkaisemaan arjen pulmia ratkaisukeskeisesti.

Luonto on paras leikkikenttä

Monipuolinen retkeily ja liikkuminen ovat olennainen osa Karhuryhmän toimintaa. Vietämme paljon aikaa ulkona leikkien ja tutkien luontoa. Teemme retkiä lähialueille, metiinn ja puistoihin – niin lähelle kuin kauas. Sääolosuhteista riippumatta ulkoilemme päivittäin.

Pyörän selässä seikkailuun

Pyöräily on yksi Karhuryhmän suosikkiaktiviteeteista. Harjoittelemme pyöräilytaitoja, sekä laajennamme omaa toimintaympäristöämme aina kevään tulleen liikkuen myös pyörillä. Pyöräretket tarjoavat lapsille elämyksiä ja uusia näkökulmia ympäristöön.

Esiopetus osana arkea

Karhuryhmän esiopetus on integroitu osaksi päiväkodin arkea. Lapset saavat toiminnallisen ja elämyksellisen oppimisvuoden, joka valmistaa heitä pitkälle elämään. Esiopetuksessa painottuvat leikki, vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot, yhdessä tekeminen, omien vahvuuksien löytyäminen, sekä herkkyyskausien tukeminen.

Tervetuloa Karhuryhmään!

Karhuryhmässä lapsi saa kokea onnellisen ja oppimisen täyteisen lapsuuden, täynnä iloa, ystävyyttä ja uusia seikkailuja.

3:n kasvattajan ryhmä